Top
สินค้า

Tongdy

Tongdy Sensing Technology Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 ในกรุงปักกิ่งเมืองจงกวน เป็็นองค์กรผลิต เครื่องมือวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม