Top
สินค้า

Flexim

เป็นแบรนด์ผู้นำในการผลิตเครื่องวัดอัตราการไหลของของไหลในท่อโดยใช้หลักการอัลตร้าโซนิค ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมการวัดน้ำดี น้ำเสีย แก็สและอากาศอัด
Cooming Soon